yonad.cz - ubytujte se snadno

Kontaktujte nás:    formulářem | e-mailem
+420 412 554 286

Úvod > Všeobecné podmínky
 
 
 
 

Všeobecné podmínky


1. Úvod
Společnost Online travel solutions s r.o. se sídlem na adrese Praha 2, Žitná 1578/52, PSČ: 120 00, IČ: 27459454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 112980 (dále jen „Zprostředkovatel“), je provozovatelem internetového serveru Yonad.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.Yonad.cz (dále jen "Server").

2. Popis služby Yonad.cz
Server Yonad.cz obsahuje inzertní plochu, na níž se mohou uživatelé seznámit s nabídkami ubytování, konferenčních služeb a balíčků služeb v ubytovacích zařízeních, a to prostřednictvím rezervačního systému zprostředkovávajícího uživatelům rezervaci ubytování v těchto ubytovacích zařízeních.

Yonad.cz funguje jako mezistupeň mezi hotely a uživateli s cílem poskytovat svým uživatelům možnost vyhledávání a rezervace ubytování online v nabídkách ubytovacích zařízení, která jsou na Serveru registrována. Uživatelé tak mají možnost vyhledávat ubytovací zařízení dle požadovaných kritérií, jimiž může být určení kraje, města, okresu, regionu, typu ubytování (apartmán, hotel, atd.), ceny a termínu. Toto vyhledávání probíhá na základě shody kritérií zvolených uživatelem a nabídkou ubytovacího zařízení. Provedením rezervace klient uzavírá smlouvu přímo s ubytovacím zařízením, které odpovídá za poskytnutí objednané služby a veškeré s tím spojené nároky. Po dokončení rezervace klient obdrží ze strany Zprostředkovatele veškeré kontaktní informace o ubytovacím zařízení, ve kterém byla služba objednána a soupis údajů o provedené rezervaci.

Služba Yonad .cz je založena na informacích poskytnutých ubytovacími zařízeními. Poskytovatel tedy nenese odpovědnost za jejich správnost, přerušení nebo jejich nedodání.

3. Ochrana soukromí
Yonad.cz ctí a respektuje etická pravidla a dbá ochrany soukromí jeho uživatelů. Yonad.cz se zavazuje chránit poskytované osobní údaje, a to dle následujících pravidel.

Osobní údaje poskytnuté uživatelem lze předat třetím osobám pouze tehdy, je-li to nutné k provedení rezervace prostřednictvím Serveru Yonad.cz a poskytnutí služeb a informací s touto souvisejících. Server Yonad.cz dodržuje přísná bezpečnostní pravidla na ochranu osobních údajů, která jsou
v souladu s evropskými zákony.

4. Identifikace klienta a zajištění rezervace
Při potvrzení rezervace je od klienta požadováno číslo kreditní karty s výhradním účelem identifikace totožnosti klienta. Při tom to se na kartě klienta krátkodobě blokuje symbolická částka ve výši 10 Kč. V souvislosti s provedením této identifikace nelze z dané kreditní karty strhávat jakoukoliv částku, a to ani v budoucnu. Identifikace probíhá na zabezpečeném serveru naší zpracovatelské banky (Česká spořitelna a.s.) a údaje o kreditní kartě klienta
nejsou a nebudou přístupné žádným třetím osobám.

Ubytovací zařízení ve kterém je provedena rezervace může pro její zajištění dodatečně požadovat údaje o kreditní kartě přímo od klienta. Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci vaší kreditní karty a nebo požádat o složení zálohy ještě před příjezdem.

5. Cena služeb
Služby prostřednictvím serveru Yonad.cz jsou poskytovány zdarma. Ceny za ubytování nejsou navýšeny v porovnání k cenám poskytnutým ubytovacím zařízením, nejsou účtovány rezervační či manipulační poplatky.

6. Storno podmínky
Rezervace provedená v rámci systému Yonad.cz je závazná a řídí se podmínkami stanovenými ubytovacím zařízením.

V případě potřeby zrušit provedenou rezervaci je nutné řídit se pokyny uvedenými v e-mailu, jenž byl doručen s potvrzením o rezervaci. Pokud dochází ke zrušení pobytu dle storno podmínek daných ubytovacím zařízením, nebudou účtovány žádné storno poplatky. Je tedy nezbytné vždy pečlivě prostudovat storno podmínky daného ubytovacího zařízení.

V případě, že dojde ke zrušení rezervace po uplynutí stanovené lhůty, případně se účastník na místo nedostaví, ubytovací zařízení je oprávněno storno poplatky nárokovat (výše storno poplatků se zpravidla rovná ceně jedné noci v případě zrušení rezervace méně než 3 dny před nástupem anebo no show). Ubytovací zařízení zpravidla rezervuje objednanou kapacitu do 18 hodin dne začátku pobytu.

Yonad.cz Vám nebude účtovat žádné storno poplatky.

7. Záruka
Server Yonad.cz byl sestaven s nejvyšší možnou péči. Naše služby jsou založeny na informacích poskytnutých ubytovacími zařízeními, proto i tato nesou veškerou odpovědnost za jejich správnost. Ubytovací zařízení mohou kdykoliv měnit informace o cenách, dostupnosti a obsazenosti. Server Yonad.cz tedy neručí za obsahovou správnost jednotlivých údajů, za jejich aktuálnost či absenci. Poskytnuté informace je tedy vhodné ověřit.

Společnost Online travel solutions s.r.o. je registrovaná v České Republice a na její služby se vztahuje právo České Republiky.


Copyright © 2006 - 2011 Online Travel Solutions s.r.o.

Online Travel Solutions s.r.o. :

´